De Belgische ondernemer kan er voor kiezen samen te werken met een handelsvertegenwoordiger in Brazilië. Brasilius verstrekt u advies over het wettelijk regime dat van toepassing is op handelsvertegenwoordiging, de voorafgaande toelatingen die daarvoor in een aantal gevallen noodzakelijk zijn en helpt u een dergelijke samenwerking juridisch vorm te geven.

Alternatief kan de Belgische onderneming één of meerdere van haar werknemers expatriëren naar Brazilië. In dit laatste geval spelen niet alleen het arbeidsvisum en de arbeidsvergunning een rol (zie sectie “visa”), maar ook aspecten van sociale zekerheid, personenbelasting, verzekering enz.