Familierecht: Brasilius behandelt vragen omtrent huwelijk, echtscheiding en overlijden in Brazilië en staat via haar lokale medewerkers in voor de nodige formaliteiten.

Commerciële overeenkomsten: Brasilius staat u bij in het opstellen en onderhandelen van allerhande commerciële overeenkomsten die u met Braziliaanse ondernemingen of personen zou wensen af te sluiten.

Intellectueel eigendomsrecht: Brasilius verstrekt advies betreffende de bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten in Brazilië (octrooien, merken, modellen, …) en het verstrekken van licenties in Brazilië op uw (Braziliaanse of buitenlandse) intellectuele eigendomsrechten. Indien u de intentie hebt een dochteronderneming op de richten in Brazilië, kan uw dochteronderneming in Brazilië onder bepaalde voorwaarden aan haar buitenlandse moederonderneming een (fiscaal aftrekbare) licentievergoeding voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten (bvb. uw merk) betalen.