De oprichting van een vennootschap in Brazilië gaat met vele formaliteiten gepaard. Dit is onder andere het gevolg van het feit dat Brazilië een relatief gesloten kapitaalmarkt heeft en de instroom en uitstroom van kapitaal in Brazilië strikt worden opgevolgd door de overheid.

Zoals in België wordt een onderneming opgericht op basis van een oprichtingsakte (“contrato social”) afgesloten tussen de oprichters (natuurlijke personen of vennootschappen, afhankelijk van de vennootschapsvorm). In deze oprichtingsakte worden onder andere de doelstellingen van de vennootschap, het bedrag en de volstorting van het kapitaal, het bestuur, de beslissingsmechanismen enz. geregeld. Op basis van uw business plan stelt Brasilius u de vennootschapsvormen voor die het meest geschikt zijn voor de verwezenlijking van uw doelstellingen en stelt zij een aan uw eisen aangepast contrato social op.

Aansluitend dienen in de deelstaat waarin de nieuwe vennootschap zich zal vestigen formaliteiten vervuld te worden bij het Register van Handelsvennootschappen (of het Register van Burgerlijke Vennootschappen, afhankelijk van de vennootschapsvorm) en de fiscale organismen op federaal, deelstaat en gemeenteniveau. Verdere procedures zijn noodzakelijk voor het in dienst nemen van personeel, het mogen uitschrijven van facturen en het uitbaten van een vennootschap op een specifiek adres. Hou er ook rekening mee dat de Braziliaanse vennootschap bestuurd moet worden door minstens één in Brazilië gevestigde persoon.

Wij staan in voor het opmaken van de nodige documenten in België (al dan niet met tussenkomst van een Belgische notaris), de legalisaties bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en het Braziliaanse Consulaat in Brussel, de verplichte vertaling in Brazilië van de noodzakelijke documenten en het vervullen van alle formaliteiten bij de voornoemde organen en dit in samenwerking met de advocaten en boekhouders waarmee wij ter plaatse samenwerken. Wij helpen u tevens de bomen door het Braziliaanse fiscale bos te zien en op voorhand een inschatting te maken van de financiële implicaties van uw nieuwe business.

U dient als Belgische aandeelhouder (natuurlijke persoon of vennootschap) van een Braziliaanse vennootschap verplicht een registratie aan te vragen bij de Braziliaanse Centrale Bank. Dit is een essentiële stap indien u later (een deel van) uw investeringen onbelast uit het land wenst te repatriëren of dividenden wenst uit te keren. Verder wordt door het Braziliaanse Ministerie van Financiën aan de Belgische aandeelhouder een uniek registratienummer toegekend (“Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica” of “CNPJ”; indien het een natuurlijke persoon aandeelhouder wordt, dient hij een CPF aan te vragen – zie sectie “verwerven onroerend goed”). Brasilius adviseert u op voorgaande punten en staat in voor de nodige registraties.