Het verwerven van (een belang in) een onderneming in Brazilië door middel van een kapitaalsverhoging of de overname van bestaande aandelen moet worden voorafgegaan door het doorlichten van die onderneming op juridisch, financieel en boekhoudkundig vlak (“due diligence”). Eens op basis van de resultaten van de due dilgence het besluit tot verwerven van (een belang in) een Braziliaanse vennootschap is getroffen, kan de overeenkomst tot aandelenoverdracht worden opgemaakt of de kapitaalsverhoging worden doorgevoerd. In samenwerking met lokale advocaten staat Brasilius u bij in deze transacties.

In tegenstelling tot wat meestal het geval is in België, dient de overdracht van aandelen aan een nieuwe aandeelhouder gepubliceerd te worden op het Register van Handelsvennootschappen (of het Register van Burgerlijke Vennootschappen, afhankelijk van de vennootschapsvorm) van de Braziliaanse deelstaat waar de vennootschap haar zetel heeft. Veelal zal in dat kader ook de beslissing tot de wijziging van de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap of een kapitaalsverhoging worden gepubliceerd. Hou er rekening mee dat deze bestuurder in Brazilië moet gevestigd zijn. Brasilius staat u bij in het opmaken van de nodige documenten en het vervullen van alle formaliteiten aangaande de aandelenoverdracht of kapitaalsverhoging.

Zoals in de sectie “bedrijfsoprichting” reeds toegelicht, is de Belgische persoon of onderneming die aandelen verwerft in een Braziliaanse onderneming aan een aantal formaliteiten onderworpen, zoals onder andere een registratie bij de Braziliaanse Centrale Bank en het verwerven van een CNPJ. De eerstgenoemde registratie is essentieel voor de latere repatriëring van kapitaal uit Brazilië of het uitkeren van dividenden (wat veelal een lager bedrag zal zijn dan het aan de verkoper van de aandelen betaalde bedrag).