Indien u goederen wenst te importeren in Brazilië of wenst te export vanuit Brazilië, dient aan de hand van een heel precieze bepaling van het soort product te worden bepaald in hoeverre deze geïmporteerd/geëxporteerd mogen worden en welke voorafgaande goedkeuringen van overheidsinstanties daarvoor noodzakelijk zijn.

Tevens dienen voorafgaandelijk de import (of export) belastingen te worden bepaald en kan gekeken worden of de goederen omwille van hun aard of de plaats waar ze in Brazilië worden ingevoerd of uitgevoerd kunnen genieten van verminderde belasting of zelf vrijstelling (of recuperatie) van belasting.

Brasilius staat u in samenwerking met haar lokale specialist bij in de import in en export vanuit Brazilië, alsook in het onderhandelen van distributieovereenkomsten met de Braziliaanse distributeurs van uw in Brazilië geïmporteerde producten.